تماس با ما

معرفی راه های ارتباطی با مرکز حقوقی فرهاد فتاحی

انتقادات و پیشنهادات

شما عزیزان میتوانید نظرات خود را از طریق فرم رو به رو با کارشناسان ما به اشتراک بگذارید.

شعبات مرکز حقوقی فرهاد فتاحی

شعبه خیابان ولیعصر

شعبه شهرک غرب

شعبه استانبول