درباره ما

تلاش ما گردآوری مجموعه‌ای حرفه‌ای و تیمی متخصص از وکلای برجسته و باهوش، کاربلد، اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته بوده است، تا بتوانیم به نحو شایسته از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.

فرهاد فتاحی

آنچه توانسته ایم، لطف خدا بوده است.
تمام تلاش ما گردآوری مجموعه‌ای حرفه‌ای و تیمی متخصص از وکلای برجسته و باهوش، کاربلد، اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته بوده است، تا بتوانیم به نحو شایسته از حقوق موکلین خود دفاع کنیم.
امروز پس از گذشت ۷سال تلاش فراوان، خرسندیم که به رسالت خود رسیده‌ایم تا با امید و لطف خدای متعال این مجموعه را در راستای اهدافش حفظ کنیم و در پاسخ به اعتماد دوستانمان کوشا باشیم.